Centre d'Estudis Granollers

BannerImg

Últimes Notícies

Centre

Centre d'Estudis Granollers és una Acadèmia amb més de vint anys d'experiència professional dedicada a l'ensenyament de caràcter no reglat. Al nostre centre s'imparteixen classes de diverses especialitats, formacions i complements, així com assessorament psicopedagògic, assessorament filosòfic i classes monogràfiques de matemàtiques, física, química i estadística.

Cursos

Els cursos es troben organitzats en:

- Reforç Escolar

- Accés a la Universitat per les PAU de batxillerat

- Accés a la Universitat per les PAU de cicles formatius

- Accés a la Universitat per més grans de 25 anys

- Accés a la Universitat per més grans de 45 anys

- Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

- Prova d'accés als cicles formatius de grau superior (CFGS)

- Graduat de la ESO (GES)

Assesorament filosòfic

Els éssers humans necessitem, d'una o altra manera, dotar de significat tot el que existeix i especialment donar un sentit explícit a la nostra existència. En fer-ho, necessàriament impliquem al cosmos que ens envolta adquirint d'aquesta manera una cosmovisió. Però, què passa quan algun element de la nostra realitat, del nostre esdevenir, troba difícil acomodament en l'estructura significativa que ens sustenta? Què passa quan no només no trobem aquest significat sinó que ho donem per esgotat? És molt possible que en aquest cas aquestes estructures es debiliten provocant un estat d'inseguretat que pot traduir-se com malestar, ansietat i fins i tot un tipus de comportament social anòmal.